Nu Sunteti Logat !  

warning
Doar membrii inregistrati pot accesa toate
functiile siteului!


Toate Articolele  

Cauta articol:

TITLUL I Dispozitii generale

Art. 1 Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal
Art. 2 Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal
Art. 3 Principiile fiscalitatii
Art. 4 Modificarea si completarea Codului fiscal
Art. 5 Norme metodologice, instructiuni si ordine
Art. 6 Infiintarea si functionarea Comisiei fiscale centrale
Art. 7 Definitii ale termenilor comuni
Art. 8 Definitia sediului permanent
Art. 9 Moneda de plata si de calcul a impozitelor si taxelor
Art. 10 Venituri in natura
Art. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Art. 12 Venituri obtinute din Romania
Art. 12^1 Prevederi speciale privind schimbul de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene

TITLUL II Impozitul pe profit

Art. 13 Contribuabili
Art. 14 Sfera de cuprindere a impozitului
Art. 15 Scutiri
Art. 16 Anul fiscal
Art. 17 Cotele de impozitare
Art. 18 Impozit minim
Art. 19 Reguli generale
Art. 19^1 Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
Art. 19^2 Scutirea de impozit a profitului reinvestit
Art. 20 Venituri neimpozabile
Art. 20^1 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
Art. 20 Venituri neimpozabile
Art. 21 Cheltuieli
Art. 22 Provizioane si rezerve
Art. 23 Cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar
Art. 24 Amortizarea fiscala
Art. 25 Contracte de leasing
Art. 26 Pierderi fiscale
Art. 27 Reorganizari, lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare
Art. 27^1 Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene
Art. 28 Asocieri fara personalitate juridica
Art. 28^1 Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene
Art. 29 Veniturile unui sediu permanent
Art. 30 Venituri obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare
Art. 31 Credit fiscal
Art. 32 Pierderi fiscale externe
Art. 33 Abrogat
Art. 34 Plata impozitului
Art. 35 Depunerea declaratiilor de impozit pe profit
Art. 36 Declararea si retinerea impozitului pe dividende
Art. 37 Pierderi fiscale din perioadele de scutire
Art. 38 Dispozitii tranzitorii

TTITLUL III Impozitul pe venit

Art. 39 Contribuabili
Art. 40 Sfera de cuprindere a impozitului
Art. 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Art. 42 Venituri neimpozabile
Art. 43 Cotele de impozitare
Art. 44 Perioada impozabila
Art. 45 Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe
Art. 46 Definirea veniturilor din activitati independente
Art. 47 Venituri neimpozabile
Art. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla
Art. 49 Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza normelor de venit
Art. 50 Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala
Art. 51 Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitatea in partida simpla
Art. 52 Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente
Art. 53 Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente
Art. 54 Impozitarea venitului net din activitati independente
Art. 55 Definirea veniturilor din salarii
Art. 56 Deducere personala
Art. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Art. 58 Termen de plata a impozitului
Art. 58^1 Deducerea sumelor economisite, potrivit legii, privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ
Art. 59 Fise fiscale
Art. 60 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale
Art. 61 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor
Art. 62 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor
Art. 63 Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor
Art. 64 Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor
Art. 65 Definirea veniturilor din investitii
Art. 66 Stabilirea venitului din investitii
Art. 67 Retinerea impozitului din veniturile din investitii
Art. 67^1 Abrogat
Art. 68 Definirea veniturilor din pensii
Art. 69 Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
Art. 70 Retinerea impozitului din venitul din pensii
Art. 70^1 Venitul din pensii realizat de persoanele cu handicap
Art. 71 Definirea veniturilor din activitati agricole
Art. 72 Stabilirea venitului net anual din activitati agricole pe baza de norme de venit
Art. 73 Optiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea in partida simpla
Art. 74 Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole
Art. 75 Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc
Art. 76 Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc
Art. 77 Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc
Art. 77^1 Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Art. 77^2 Rectificarea impozitului
Art. 77^3 Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare
Art. 78 Definirea veniturilor din alte surse
Art. 79 Calculul impozitului si termenul de plata
Art. 80 Stabilirea venitului net anual impozabil
Art. 81 Declaratii de venit estimat
Art. 82 Stabilirea platilor anticipate de impozit
Art. 83 Declaratia privind venitul realizat
Art. 84 Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil
Art. 85 Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute in comun
Art. 86 Reguli privind asocierile fara personalitate juridica
Art. 87 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati independente
Art. 88 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente
Art. 89 Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
Art. 90 Venituri obtinute din strainatate
Art. 91 Creditul fiscal extern
Art. 92 Abrogat Pierderi fiscale externe
Art. 93 Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa
Art. 94 Dispozitii tranzitorii
Art. 95 Definitivarea impunerii pe anul 2006
Art. 96 Abrogat
Art. 97 Abrogat
Art. 98 Abrogat
Art. 99 Abrogat
Art. 100 Abrogat
Art. 101 Abrogat
Art. 102 Abrogat

TITLUL IV Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Art. 103 Definitia microintreprinderii
Art. 104 Optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii
Art. 105 Aria de cuprindere a impozitului
Art. 106 Anul fiscal
Art. 107 Cota de impozitare
Art. 107^1 Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro
Art. 108 Baza impozabila
Art. 109 Procedura de declarare a optiunii
Art. 110 Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
Art. 111 Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere
Art. 112 Prevederi fiscale referitoare la amortizare

TITLUL V Impozitul pe veniturile obtinute din RO de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in RO

Art. 113 Contribuabili
Art. 114 Sfera de cuprindere a impozitului
Art. 115 Venituri impozabile obtinute din Romania
Art. 116 Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti
Art. 117 Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol
Art. 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri
Art. 119 Declaratii anuale privind retinerea la sursa
Art. 120 Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti
Art. 121 Dispozitii tranzitorii
Art. 122 Contribuabili
Art. 123 Stabilirea impozitului
Art. 124 Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale
Art. 124^1 Definitia beneficiarului efectiv
Art. 124^2 Identitatea si determinarea locului de rezidenta a beneficiarilor efectivi
Art. 124^3 Definitia agentului platitor
Art. 124^4 Definitia autoritatii competente
Art. 124^5 Definitia platii dobanzilor
Art. 124^6 Sfera teritoriala
Art. 124^7 Informatiile comunicate de un agent platitor
Art. 124^8 Schimbul automat de informatii
Art. 124^9 Perioada de tranzitie pentru trei state membre
Art. 124^10 Retinerea la sursa
Art. 124^11 Distribuirea venitului
Art. 124^12 Exceptii de la sistemul de retinere la sursa
Art. 124^13 Masuri luate de Romania pentru efectuarea schimbului de informatii cu statele care au perioada de tranzitie la impunerea economiilor
Art. 124^14 Eliminarea dublei impuneri
Art. 124^15 Titluri de creante negociabile
Art. 124^16 Anexa referitoare la lista entitatilor asimilate la care se face referire la art. 124^15
Art. 124^17 Data aplicarii
Art. 124^18 Sfera de aplicare si procedura
Art. 124^19 Definitia dobanzii si a redeventelor
Art. 124^20 Definitia intreprinderii, intreprinderii asociate si a sediului permanent
Art. 124^21 Exceptarea platilor de dobanzi sau de redevente
Art. 124^22 Frauda si abuz
Art. 124^23 Reguli tranzitorii pentru Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia si Slovacia
Art. 124^24 Clauza de delimitare
Art. 124^25 Masuri luate de Romania
Art. 124^26 Lista societatilor acoperite de prevederile art. 124^20 lit. a) pct. (III)
Art. 124^27 Data aplicarii
Art. 124^28 Prevederi generale
Art. 124^29 Schimb la cerere
Art. 124^30 Schimbul automat de informatii
Art. 124^31 Schimbul spontan de informatii
Art. 124^32 Limita de timp pentru transmiterea informatiei
Art. 124^33 Colaborarea dintre oficialii statului vizat
Art. 124^34 Prevederi privind secretul
Art. 124^35 Limitari la schimbul de informatii
Art. 124^36 Notificarea
Art. 124^37 Verificari simultane
Art. 124^38 Consultari
Art. 124^39 Schimb de experienta
Art. 124^40 Aplicabilitatea unor prevederi largite referitoare la asistenta
Art. 124^41 Data aplicarii

TITLUL VI Taxa pe valoarea adaugata

Art. 125 Definitia taxei pe valoarea adaugata
Art. 125^1 Semnificatia unor termeni si expresii
Art. 125^2 Aplicare teritoriala
Art. 126 Operatiuni impozabile
Art. 127 Persoane impozabile si activitatea economica
Art. 128 Livrarea de bunuri
Art. 129 Prestarea de servicii
Art. 130 Schimbul de bunuri sau servicii
Art. 130^1 Achizitiile intracomunitare de bunuri
Art. 131 Importul de bunuri
Art. 132 Locul livrarii de bunuri
Art. 132^1 Locul achizitiei intracomunitare de bunuri
Art. 132^2 Locul importului de bunuri
Art. 133 Locul prestarii de servicii
Art. 134 Faptul generator si exigibilitatea : definitii
Art. 134^1 Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii
Art. 134^2 Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii
Art. 134^3 Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa
Art. 135 Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri
Art. 136 Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri
Art. 137 Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii
Art. 138 Ajustarea bazei de impozitare
Art. 138^1 Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare
Art. 139 Baza de impozitare pentru import
Art. 139^1 Cursul de schimb valutar
Art. 140 Cotele
Art. 141 Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii
Art. 142 Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare
Art. 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar
Art. 144 Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri
Art. 144^1 Scutiri pentru intermediari
Art. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere
Art. 145^1 Limitari speciale ale dreptului de deducere
Art. 146 Conditii de exercitare a dreptului de deducere
Art. 147 Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila
Art. 147^1 Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa
Art. 147^2 Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania si rambursarea TVA de catre alte state membre catre persoane impozabile stabilite in Romania
Art. 147^3 Rambursarile de taxa catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153
Art. 148 Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital
Art. 149 Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital
Art. 150 Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania
Art. 151 Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare
Art. 151^1 Persoana obligata la plata taxei pentru importul de bunuri
Art. 151^2 Raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei
Art. 152 Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici
Art. 152^1 Regimul special pentru agentiile de turism
Art. 152^2 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati
Art. 152^3 Regimul special pentru aurul de investitii
Art. 152^4 Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile
Art. 153 Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA
Art. 153^1 Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare
Art. 154 Prevederi generale referitoare la inregistrare
Art. 155 Facturarea
Art. 155^1 Alte documente
Art. 156 Evidenta operatiunilor
Art. 156^1 Perioada fiscala
Art. 156^2 Decontul de taxa
Art. 156^3 Alte declaratii
Art. 156^4 Declaratia recapitulativa
Art. 157 Plata taxei la buget
Art. 158 Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale
Art. 158^1 Registrul persoanelor impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata
Art. 159 Corectarea documentelor
Art. 160 Masuri de simplificare
Art. 160^1 Abrogat
Art. 161 Dispozitii tranzitorii
Art. 161^1 Operatiuni efectuate inainte si de la data aderarii
Art. 161^2 Directive transpuse

TITLUL VII Accize si alte taxe speciale

Art. 162 Sfera de aplicare
Art. 163 Definitii
Art. 163^1 Teritoriul comunitar
Art. 164 Faptul generator
Art. 165 Exigibilitatea
Art. 166 Eliberarea pentru consum
Art. 167 Importul
Art. 168 Producerea si detinerea in regim suspensiv
Art. 169 Bere
Art. 170 Vinuri
Art. 171 Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
Art. 172 Produse intermediare
Art. 173 Alcool etilic
Art. 174 Tutun prelucrat
Art. 175 Produse energetice
Art. 175^1 Gaz natural
Art. 175^2 Carbune si cocs
Art. 175^3 Energie electrica
Art. 175^4 Exceptii
Art. 176 Nivelul accizelor
Art. 177 Calculul accizei pentru tigarete
Art. 178 Reguli generale
Art. 179 Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
Art. 180 Conditii de autorizare
Art. 181 Autorizarea ca antrepozit fiscal
Art. 182 Respingerea cererii de autorizare
Art. 183 Obligatiile antrepozitarului autorizat
Art. 184 Regimul de transfer al autorizatiei
Art. 185 Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei
Art. 185^1 Operatorul inregistrat
Art. 185^2 Operatorul neinregistrat
Art. 186 Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv
Art. 187 Documentul administrativ de insotire
Art. 188 Primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv
Art. 189 Regimul accizelor pe durata deplasarii
Art. 189^1 Descarcarea documentului administrativ de insotire
Art. 190 Deplasarea produselor energetice prin conducte fixe
Art. 191 Deplasarea unui produs accizabil intre un antrepozit fiscal si un birou vamal
Art. 191^1 Deplasarea unui produs accizabil in regim suspensiv dupa ce a fost pus in libera circulatie in procedura vamala simplificata
Art. 192 Momentul exigibilitatii accizelor
Art. 192^1 Restituiri de accize
Art. 192^2 Lipsuri pe timpul suspendarii
Art. 192^3 Nereguli si abateri
Art. 192^4 Produse cu accize platite, utilizate in scopuri comerciale in Romania
Art. 192^5 Documentul de insotire simplificat
Art. 192^6 Restituirea accizelor pentru produsele cu accize platite
Art. 192^7 Persoane fizice
Art. 192^8 Vanzarea la distanta
Art. 192^9 Reprezentantul fiscal
Art. 192^10 Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare
Art. 192^11 Registrul electronic de date
Art. 193 Plata accizelor la bugetul de stat
Art. 194 Depunerea declaratiilor de accize
Art. 195 Documente fiscale
Art. 196 Evidente contabile
Art. 197 Responsabilitatile platitorilor de accize
Art. 198 Garantii
Art. 199 Scutiri generale
Art. 200 Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice
Art. 200^1 Scutiri pentru tutun prelucrat
Art. 201 Scutiri pentru produse energetice si energie electrica
Art. 202 Reguli generale
Art. 203 Responsabilitatea marcarii
Art. 204 Proceduri de marcare
Art. 205 Eliberarea marcajelor
Art. 206 Confiscarea tutunului prelucrat
Art. 206^1 Abrogat
Art. 207 Sfera de aplicare
Art. 208 Nivelul si calculul accizei
Art. 209 Platitori de accize
Art. 210 Scutiri
Art. 211 Exigibilitatea
Art. 212 Plata accizelor la bugetul de stat
Art. 213 Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate
Art. 214 Declaratiile de accize
Art. 214^1 Nivelul taxei speciale
Art. 214^2 Exigibilitatea si plata taxei speciale la bugetul de stat
Art. 214^3 Scutiri
Art. 215 Dispozitii generale
Art. 216 Scutiri
Art. 217 Declaratiile de impozit
Art. 218 Conversia in lei a sumelor exprimate in euro
Art. 219 Obligatiile platitorilor
Art. 220 Decontarile intre operatorii economici
Art. 220^1 Regimul produselor accizabile detinute de operatorii economici care inregistreaza obligatii fiscale restante
Art. 220^2 Acciza minima pentru tigarete
Art. 221 Derogare pentru produse energetice
Art. 221^1 Derogare pentru autoturisme
Art. 221^2 Directive transpuse

TITLUL VIII Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile

Art. 222 Sfera de aplicare
Art. 223 Supraveghetorii fiscali
Art. 224 Mijloace de masurare a productiei de alcool
Art. 225 Certificate de calibrare
Art. 226 Sigilii
Art. 227 Receptia materiilor prime
Art. 228 Obligatiile supraveghetorilor fiscali
Art. 229 Desigilarea instalatiilor
Art. 230 Conditii de calitate
Art. 231 Transportul in vrac
Art. 232 Conditii de livrare
Art. 233 Mijloace de masurare
Art. 234 Sigilarea si desigilarea instalatiilor
Art. 235 Conditii de import
Art. 236 Procedura de supraveghere
Art. 237 Situatii privind modul de valorificare
Art. 238 Preturi minime
Art. 239 Restrictii
Art. 240 Conditii de comercializare
Art. 241 Conditii de calitate
Art. 242 Procedura de import
Art. 243 Conditii de cesionare si instrainare
Art. 244 Intarzieri la plata accizelor
Art. 244^1 Alte masuri
Art. 245 Infractiuni
Art. 246 Contraventii si sanctiuni

TITLUL IX Impozite si taxe locale

Art. 247 Definitii
Art. 248 Impozite si taxe locale
Art. 249 Reguli generale
Art. 250 Scutiri
Art. 251 Calculul impozitului pentru persoane fizice
Art. 252 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
Art. 253 Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
Art. 254 Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor
Art. 255 Plata impozitului
Art. 256 Reguli generale
Art. 257 Scutiri
Art. 258 Calculul impozitului
Art. 259 Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului
Art. 260 Plata impozitului
Art. 261 Reguli generale
Art. 262 Scutiri
Art. 263 Calculul taxei
Art. 264 Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport
Art. 265 Plata taxei
Art. 266 Reguli generale
Art. 267 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare
Art. 268 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare
Art. 269 Scutiri
Art. 270 Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
Art. 271 Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
Art. 272 Scutiri
Art. 273 Reguli generale
Art. 274 Calculul impozitului
Art. 275 Reguli speciale pentru videoteci si discoteci
Art. 276 Scutiri
Art. 277 Plata impozitului
Art. 278 Reguli generale
Art. 279 Calculul taxei
Art. 280 Scutiri
Art. 281 Plata taxei
Art. 282 Taxe speciale
Art. 283 Alte taxe locale
Art. 284 Facilitati pentru persoane fizice
Art. 285 Facilitati pentru persoanele juridice
Art. 285^1 Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice
Art. 286 Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale
Art. 287 Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene
Art. 288 Hotararile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale
Art. 289 Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale
Art. 290 Abrogat
Art. 291 Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale
Art. 292 Indexarea impozitelor si taxelor locale
Art. 293 Elaborarea normelor
Art. 294 Sanctiuni
Art. 294^1 Sanctiuni
Art. 295 Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale
Art. 295^1 Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale
Art. 296 Dispozitii tranzitorii

TITLUL IX^1 Infractiuni

Art. 296^1 Infractiuni

TITLUL X Dispozitii finale

Art. 297 Data intrarii in vigoare a Codului fiscal
Art. 298 Abrogarea actelor normative

Codul Fiscal Actualizat

Data ultimei actualizari:

1.07.2010


© Copyright 2010 CodulFiscal.Fincont.info v0.29beta | acasa Acasa | rss Toolbar cu RSS | tos Termeni si Conditii | mozilla Optimatizat pentru Mozilla Firefox

Legislatie afaceri si economie Sentimente link-web.ro director web Director Director web Cel mai cuprinzator director romanesc Cel mai cuprinzator director romanesc Directoare web  Director Web Romania - LinkWeb.ro - Adauga si site-ul tau Director Firme Director Web Matrimoniale Promovare site Director Web Top88 - Director web Inscris in director top-web.ro
 Index Web Directory Servicii promovare site gratuite Director Web Romania Videochat de acasa
Director web gratis | Director web gratuit | Aquarion | Director Web GeoC | fincont | Director web | Afaceri si Economie - Consultanta | Web Design & Programare Director Ro-Run Web Directory Ldmstudio Directory Directory Free Web Director 8o.ro