Modificari ale Codului Fiscal  
Data Actul normativ Modificarile Codului Fiscal
     
23 Decembrie 2010 Ordonanta De Urgenta nr. 117/2010 Introduce:
In Titlul I:
Art. 7 alin. (5^1)
In Titlul II:
Art. 15 alin. (1), lit. b^1)
Art. 36 alin. (4^1)
In Titlul III:
Art. 48 alin. (7), lit. l^1)
Art. 52 alin. (1), lit. e^1)
Art. 52 alin. (2), lit. a^1)
Art. 52^1 - Optiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activitati independente
Art. 79^1 - Definirea si impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata
Art. 80^1 - Stabilirea castigului net anual impozabil
Art. 82 alin. (8) si (9)
Art. 84 alin. (7) si (8)
Art. 86 alin. (1) ultima liniuta
Art. 86 alin. (9) si (10)
Art. 90 alin. (6) si (7)
Art. 94 alin. (7)
Titlul IV^1 "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor", cuprinzand articolele 112^1 - 112^11
In Titlul VI:
Art. 133 alin. (5) lit. f)
Art. 133 alin. (8)
Art. 142 alin. (1) lit. e^1)
Art. 143 alin. (1) lit. j^1)
Art. 145 alin. (4^1)
Art. 145^1 alin. (4)
Art. 152 alin. (7^1) si (7^2)
Art. 153 alin. (9^1)
Art. 155^1 alin. (9^1)
Art. 156^3 alin. (8)
Art. 158^2 alin. (12^1)
Art. 160 alin. (2) lit. c)
In Titlul VII:
Art. 206^15 alin. (7)
Anexa nr. VI
Se introduce un nou titlu, titlul IX^2 "Contributii sociale obligatorii", cuprinzând articolele 296^2 - 296^20

Modifica:
In Titlul I:
Art. 1 alin. (1)
Art. 2
Art. 11 alin. (1^1)
Art. 11 alin. (1^2)
In Titlul II:
Art. 21 alin. (4), lit t)
Art. 34 alin. (18)
Art. 36 alin. (4)
In Titlul III:
Art. 41 lit. i)
Art. 49, alineatele (1), (2^1), (3), (4), (5) si (6)
Titlul Art. 49
Art. 52 alin. (3)
Art. 53
Art. 66 alin. (5^1)
Art. 66 alin. (7)
Art. 67 alin. (3), lit. a)
Art. 67 alin. (3), lit. c)
Art. 80 alin. (1) si (3^1)
Art. 81 alin. (3)
Art. 82 alin. (2), (3) si (5)
Titlul Art. 83
Art. 83 alin. (1), (1^1), (2) si (3)
Titlul Art. 84
Art. 84 alin. (1)
Art. 90 alin. (3)
In Titlul V:
Art. 115 alin. (2) partea introductiva si lit. e)
Art. 118 alin. (4)
In Titlul VI:
Art. 125 alin. (1), pct. 7
Art. 128 alin. (8), pct. e) si f)
Art. 128 alin. (12), pct. e)
Art. 129 alin. (4) si (5)
Art. 132 alin. (1) lit. e) si f)
Art. 132 alin. (4) lit. d)
Art. 132 alin. (7) lit. d)
Art. 133 alin. (5) lit. e), pct. 8
Art. 133 alin. (7)
Art. 134^2 alin. (3)
Art. 134^3 alin. (2)
Art. 135 alin. (3)
Art. 142 alin. (1) lit. f)
Art. 142 alin. (1) lit. k)
Art. 143 alin. (1) lit. k), l) si m)
Art. 147 alin. (3), (4) si (5)
Art. 151^2 alin. (1) partea introductiva
Art. 152 alin. (1), (2), (5), (6) si (7)
Art. 153 alin. (7) si (9)
Art. 156^1 alin. (6)
Art. 156^3 alin. (2), (3), (4) si (5)
Art. 157 alin. (6)
In Titlul VII:
Art. 176 alin. (1)
Art. 177
Art. 206^15 alin. (3), (5) si (6)
Art. 206^15 alin. (4) lit. b)
Art. 206^65 alin. (1) lit. b)
Anexa nr. I
Anexa nr. II
In Titlul IX:
Art. 296^1 alin. (1) lit. c), f), i), j) si k)
Art. 296^1 alin. (2) lit. a)

Abroga:
In Titlul III:
Art. 42 lit. e)
Art. 52 alin. (4)
Art. 67 alin. (3), lit. a^1)
Art. 67 alin. (5), (9) si (10)
Art. 78 alin. (1), lit. e)
Art. 84 alin. (1^1)
In Titlul V:
Art. 116 alin. (2), lit. b)
In Titlul VI:
Art. 133 alin. (4), lit. c)
In Titlul VII:
Art. 206^59
In Titlul IX:
Art. 296^1 alin. (1) lit. d), e) si g)
14 Septembrie 2010 / 23 Decembrie 2010 Legea nr. 188/2010
Hotararea Guvernului nr. 1347/2010
Modifica:
In Titlul IX
Art. 263 alin. (4)
Art. 263 alin. (5)
29 Septembrie 2010 Ordonanta De Urgenta nr. 87/2010 Introduce:
In Titlul II:
Art. 34 alin. (7^1)

Modifica:
In Titlul II:
Art. 34 alin. (7)
Art. 34 alin. (15) - (18)

Abroga:
In Titlul II:
Art. 18 alin. (2) - (7)
Art. 19^2 alin. (10)
Art. 34 alin. (19)
10 Septembrie 2010 Ordonanta De Urgenta nr. 82/2010 Modifica:
In Titlul I
Art. 7 alin. (1), pct. 2 subpunctul 2.1
2 August 2010 Hotararea nr. 791/2010 Introduce:
Norme metodologice in Titlul II
pct. 11^8
pct 23, lit. h)
pct. 93^1, 93^2

Norme metodologice in Titlul III
pct. 3 a patra liniuta
pct. 23^3
pct. 24^1
pct. 36^1
pct. 42^1 si 42^2
pct. 68, lit. a) a opta liniuta
pct. 68, lit. c^1)
pct. 68, lit. l^1)
pct. 70, lit. h)
pct. 109^1
pct. 111, lit. b) a patra liniuta
pct. 111^1
pct. 144^5
pct. 146^1
pct. 171^1
pct. 181^2
pct. 188^1
pct. 193^1
pct. 209^1
pct. 212 si 213

Norme metodologice in Titlul IX
pct. 50^1
pct. 51^1
pct. 72^1
pct. 119^1
pct. 129^1

Modifica:
Norme metodologice in Titlul I
pct. 1 - 41

Norme metodologice in Titlul II
pct. 11^5
pct. 45
pct. 70
pct. 100^1
pct. 100^2

Norme metodologice in Titlul III
pct. 144^1 primul paragraf
pct. 144^2
pct. 176 primul paragraf
pct. 193
pct. 194, lit. a) si b)
pct. 196 si 197
pct. 203
pct. 205 - 210

Norme metodologice in Titlul V
pct. 9^1
pct. 9^1, lit a) - d)

Norme metodologice in Titlul VI
pct. 7^1

Norme metodologice in Titlul IX
pct. 35
pct. 38, 39, 40
pct. 42
pct. 45, 46, 47, 48, 49
pct. 50, alin. (1) si (2)
pct. 51

Abroga:
Norme metodologice in Titlul II
pct. 22
pct. 71^3
pct. 100
pct. 100^3

Norme metodologice in Titlul III
pct. 25
pct. 82 prima liniuta
pct. 140^2
pct. 189

Norme metodologice in Titlul IV
pct. 1 - 17

Norme metodologice in Titlul V
pct. 9^7, 9^8, 9^12, 9^14, 11

Norme metodologice in Titlul IX
pct. 36 si 37
pct. 41
pct. 43
23 Iulie 2010 Hotararea nr. 768/2010 Introduce:
Norme metodologice in Titlul VI
pct. 16^2
pct. 23^1
pct. 69, alin (3^1)
pct. 81^2

Norme metodologice in Titlul VII
pct. 71, alin. (6)
pct. 78, alin. (3^1) si (3^2)
pct. 89, alin. (31)-(36)
pct. 93^1
pct. 111, alin. (43)
pct. 120, subpct. 120.3, alin. (4)

Modifica:
Norme metodologice in Titlul VI
pct. 16^1
pct. 19, alin. (4), exemplul 4
pct. 22, alin. (2), exemplul
pct. 23, alin. (2) , (11)
pct. 25^1, alin. (1)
pct. 54, alin. (6)
pct. 81^1

Norme metodologice in Titlul VII
pct. 72, alin. (3) si (4)
pct. 73, alin. (1) si (10)
pct. 79, alin. (1) si (2)
pct. 80, alin. (1)
pct. 81, alin. (2) si (3)
pct. 82 ,83, 84, 85, 86, 87, 88
pct. 89, alin (10) si (16)
pct. 90, 98, 107, 108
pct. 111, alin. (7), (20), (26) si (28)
pct. 113, 115, 117
pct. 118, alin. (2)
14 Iulie 2010 Legea nr. 168/2010 Introduce:
In Titlul III:
Art. 48 alin. (2), lit. f)

Abroga:
In Titlul III:
Art. 49 alin. (7)

30 Iunie 2010 Ordonanta De Urgenta nr. 59/2010 Modifica:
In Titlul IX:
Art. 252
Art. 263 alin (2)
26 Iunie 2010 Ordonanta De Urgenta nr. 58/2010 Introduce:
In Titlul I:
Art. 7 alin. (1), pct. 2 subpunctele 2.1 si 2.2
Art. 7 alin. (1), pct. 13^1

In Titlul II:
Art. 37^1

In Titlul III:
Art. 49 alin. (2^1)
Art. 55 alin (3), lit. h)
Art. 66 alin (4^2)
Art. 66 alin (5^1)
Art. 66 alin (6^1)
Art. 67 alin (1^1)
Art. 67 alin (3), lit. a^1)
Art. 82 alin (7)
Art. 83 alin (1^1)
Art. 83 alin (2^1)
Art. 94 alin (4), (5) si (6)

Modifica:
In Titlul II:
Art. 31 alin. (3)
Art. 32
CAPITOLUL VI - Impozitul pe dividende

In Titlul III:
Art. 50 alin (1), lit. a)
Art. 50 alin (2), lit. a)
Art. 52 alin. (3)
Art. 55 alin. (4), lit. b)
Art. 66 alin. (5)
Art. 66 alin (6)
Art. 67 alin (2)
Art. 67 alin (3), lit a)
Art. 67 alin (3), lit c)
Art. 67 alin (5)
Art. 77 alin (2)
Art. 83 alin (2)
Art. 84 alin (1), (2) si (3)
Art. 88
Art. 91 alin (2)

In Titlul V:
Art. 115 alin (2) partea introductiva si lit. e)
Art. 116 alin (2), lit. c) si d)
Art. 116 alin (5)

In Titlul VI:
Art. 140 alin. (1)

Abroga:
In Titlul II:
Art. 15 alin. (1), lit. c)

In Titlul III:
Art. 52 alin. (1), lit. f)
Art. 52 alin. (2), lit. b)
Art. 55 alin. (4), lit. a^1), a^2), j) si k)
Art. 65 alin. (2), lit. a), c)
Art. 67 alin. (2^1)
Art. 86 alin. (6) si (8)

In Titlul V:
Art. 115 alin (4)
Art. 117 lit. a), c), f), i) si k)
23 iunie 2010 Ordonanta De Urgenta nr. 54/2010 Nota:
Prevederile prezentei ordonante de urgenta, pentru care nu s-a stipulat un termen expres de intrare în vigoare, se aplica începând cu data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I

Introduce:
In Titlul VI:
Art. 158^2 - Registrul operatorilor intracomunitari
Art. 160 alin (2), lit. c)

In Titlul VII:
Art. 206^22 alin. (3), lit. g)
Art. 206^22 alin. (7) - (12)
Art. 206^23 alin. (1), lit. g)
Art. 206^24 alin. (7)
Art. 206^26 alin. (3) - (5)
Art. 206^54 alin. (6)
Art. 206^57 alin. (5)

In titlul IX:
Art. 296^1 alin. (1), lit. l), m)

Modifica:
In Titlul VI:
Denumirea Art. 158^1 - Baza de date privind operatiunile intracomunitare

In titlul VII:
Art. 177 alin. (1)
Art. 206^21 alin. (2)
Art. 206^21 alin. (8)
Art. 206^23 alin. (1), lit. a)
Art. 206^24 alin. (2), lit. g)
Art. 206^26 alin. (1), lit. a)
Art. 206^28 alin. (2), lit. f)
Art. 206^30 alin. (2), lit. b)
Art. 206^54 alin. (1), (4), (5)
Art. 206^69 alin. (10)
Anexa nr. 1, la nr. crt. 3 "Bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri", subpunctul 3.1 "linistite", nivelul accizei prevazut în coloana 5 se modifica si va fi de 100 euro/hl de produs
Anexa nr. 1, la nr. crt. 4 "Produse intermediare", nivelul accizei prevazut în coloana 5 se modifica si va fi de 165 euro/hl de produs.

In titlul IX:
Art. 296^1 alin. (2), lit. a)
Art. 296^1 alin. (3)
14 aprilie 2010 Legea Nr. 76/2010 Introduce:
Art. 15 Scutiri, alin (4)
Art. 18 Impozit minim, alin (7)
Art. 68^1 Venituri neimpozabile

Modifica:
Art. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal, alin. (2)
Art. 55 Definirea veniturilor din salarii, alin (4) lit. k^1)
Art. 71 , lit. d)
Art. 77 , alin. (7)
Art. 156^1 , alin. (6^1)
Art. 206^3 , pct. 8
Art. 206^21 , alin. (3) lit. b)
Art. 206^22 , alin. (1)
Art. 206^30 , alin. (3)
Art. 206^64 , alin. (3)
Art. 249 , alin. (3)
Art. 250 , alin. (1) pct. 1, pct. 19

Abroga:
Art. 103 - 112 (Titlul IV - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor)

Corecteaza:
OUG 109/2009 - se abroga explicit incepand cu data de 1 aprilie 2010 art. 175^1 – 175^4,
art. 221 si 221^2 din cap. V al titlului VII - Accize si alte taxe speciale
01 aprilie 2010 Ordonanta De Urgenta nr. 109/2009 Introduce:
Capitolul I^1 "Regimul Accizelor Armonizate" in titlul VII (alcatuit din art. 206^2 – 206^69)

Abroga:
art. 162 – 175, art. 178 – 206, art. 222 – 237, art. 239 – 242, art. 244 si 244^1
Art. 162 - 175
Art. 178 - 206
Art. 222 - 237
Art. 239 - 242
Art. 244
Art. 244^1
30 martie 2010 Ordonanta De Urgenta nr. 22/2010 Introduce:
Art. 18 Impozitul minim, alin (4) si (5)
Art. 34 Plata impozitului, alin (19)

Modifica:
Art. 34 Plata impozitului alin. (1) lit. b)
07 martie 2010 Legea Nr. 24/2010 Introduce:
Art. 284 alin. (7^2)

Modifica:
Art. 284 alin. (7)
07 martie 2010 Legea Nr. 22/2010 Introduce:
Art 70^1
     


© Copyright 2010 CodulFiscal.Fincont.info v0.29beta | acasa Acasa | rss Toolbar cu RSS | tos Termeni si Conditii | mozilla Optimatizat pentru Mozilla Firefox

Legislatie afaceri si economie Sentimente link-web.ro director web Director Director web Cel mai cuprinzator director romanesc Cel mai cuprinzator director romanesc Directoare web  Director Web Romania - LinkWeb.ro - Adauga si site-ul tau Director Firme Director Web Matrimoniale Promovare site Director Web Top88 - Director web Inscris in director top-web.ro
 Index Web Directory Servicii promovare site gratuite Director Web Romania Videochat de acasa
Director web gratis | Director web gratuit | Aquarion | Director Web GeoC | fincont | Director web | Afaceri si Economie - Consultanta | Web Design & Programare Director Ro-Run Web Directory Ldmstudio Directory Directory Free Web Director 8o.ro