Acest website nu mai este actualizat!

Viziteaza noul nostru site pe www.Fincont.NET,

pentru a fii la curent cu modificarile aduse cadrului legislativ din Romania:

Codul fiscal, codul muncii, codul civil, codul penal, codul rutier, codul de procedura fiscala, codul de procedura penala si codul de procedura civila actualizate 2012

Titlul IV - De la data de 2010-12-30 pana in Prezent  

TITLUL IV - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

ART. 103 - Definiţia microîntreprinderii *** Abrogat

ART. 104 - Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii *** Abrogat

ART. 105 - Aria de cuprindere a impozitului *** Abrogat

ART. 106 - Anul fiscal *** Abrogat

ART. 107 - Cota de impozitare *** Abrogat

ART. 107^1 - Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro*) *** Abrogat

ART. 108 - Baza impozabilă *** Abrogat

ART. 109 - Procedura de declarare a opţiunii *** Abrogat

ART. 110 - Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale *** Abrogat

ART. 111*) - Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere *** Abrogat

ART. 112 - Prevederi fiscale referitoare la amortizare *** Abrogat

TITLUL IV^1 - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

ART. 112^1 - Definiţia microîntreprinderii

    În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

    a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. (6);

    b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;

    c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;

    d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

ART. 112^2 - Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii

    (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opţional.

    (2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1 şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului titlu.

    (3) Pentru anul 2011, persoanele juridice române pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu dacă îndeplinesc, la data de 31 decembrie 2010, condiţiile prevăzute la art. 112^1.

    (4) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art. 112^1 lit. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului şi condiţia prevăzută la art. 112^1 lit. b) este îndeplinită în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării.

    (5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 112^1.

    (6) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:

    a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;

    b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;

    c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;

    d) au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.

    (7) Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

ART. 112^3 - Aria de cuprindere a impozitului

    Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra veniturilor din orice sursă, cu excepţia celor prevăzute la art. 112^7.

ART. 112^4 - Anul fiscal

    (1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.

    (2) În cazul unei microîntreprinderi care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

ART. 112^5 - Cota de impozitare

    Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%.

ART. 112^6 - Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro

    Prin excepţie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) şi ale art. 112^8 alin. (2) şi (3), dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

ART. 112^7 - Baza impozabilă

    (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

    a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

    b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;

    c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;

    d) veniturile din subvenţii de exploatare;

    e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;

    f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

    g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

    (2) În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

ART. 112^8 - Procedura de declarare a opţiunii

    (1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, conform prevederilor art. 112^2, prin depunerea declaraţiei de menţiuni pentru persoanele juridice, asociaţiile familiale şi asociaţiile fără personalitate juridică, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

    (2) Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu opţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului. Opţiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv.

    (3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligaţia de a păstra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 112^1.

ART. 112^9 - Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

    (1) Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

    (2) Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

    (3) Obligaţia fiscală reglementată de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat.

ART. 112^10 - Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere

    În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

ART. 112^11 - Prevederi fiscale referitoare la amortizare

    Microîntreprinderile sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale, conform art. 24 al titlului II.

Comentarii  

Nu exista comentarii

Meniu

textmare Mareste Textul
textmic Micsoreaza Textul

normeda Deschide normele
normenu Inchide normele

legenda Legenda

printeaza Printeaza
sus Inapoi

© Copyright 2010 CodulFiscal.Fincont.info v0.29beta | acasa Acasa | rss Toolbar cu RSS | tos Termeni si Conditii | mozilla Optimatizat pentru Mozilla Firefox

Legislatie afaceri si economie Sentimente link-web.ro director web Director Director web Cel mai cuprinzator director romanesc Cel mai cuprinzator director romanesc Directoare web  Director Web Romania - LinkWeb.ro - Adauga si site-ul tau Director Firme Director Web Matrimoniale Promovare site Director Web Top88 - Director web Inscris in director top-web.ro
 Index Web Directory Servicii promovare site gratuite Director Web Romania Videochat de acasa
Director web gratis | Director web gratuit | Aquarion | Director Web GeoC | fincont | Director web | Afaceri si Economie - Consultanta | Web Design & Programare Director Ro-Run Web Directory Ldmstudio Directory Directory Free Web Director 8o.ro